Vår produktion

Kunds behov och önskemål

Litcon Tools AB, Stokholm

 • Projektledning
 • Tekniska tjänster
 • Kundstöd
Produktionen är i litauen

FTG Baltic

 • Produktionsledning
 • Tekniska utveckling
 • Arbetsledning
 • Kvalitetskontroll
 • Tillverkning & montage
 • Logistik
 • Transport
 • Lager

Lokala produktionspartners

Vi vänder oss i första hand till medelstora och små industrikunder i Sverige som saknar egen kapacitet att utföra projektledning och projektkontroll på produktionsställen utanför Sverige.

Tillverkningen är förlagd till Litauen, vars närbelägenhet och mycket fördelaktiga kostnadsnivå gör det till ett idealiskt val. Basproduktion och montage görs i egen anläggning, medan andra tillverkningsmoment utförs i samarbete med ett utvecklat, lokalt leverantörsnätverk.

Vi vänder oss i första hand till medelstora och små industrikunder i Sverige som saknar egen kapacitet att utföra projektledning och projektkontroll på produktionsställen utanför Sverige.

Tillverkningen är förlagd till Litauen & Ukraina, vars närbelägenhet och mycket fördelaktiga kostnadsnivå gör det till ett idealiskt val. Basproduktion och montage görs i egen anläggning, medan andra tillverkningsmoment utförs i samarbete med ett utvecklat, lokalt leverantörsnätverk.

Därför kan vi ha hög kvalite till låg kostnad

Utöver kvalitet till ett bra pris får ni även en personlig upplevelse med oss och våra specialister

Produktionsfördelar

Vår produktion är förlagd i Litauen & Ukraina vilket medger flera kundfördelar – leverans sker med extremt korta ledtider samtidigt som kostnaderna för levererad produkt ligger långt under konkurrenterna. 

 • Gynnsam kostnadsnivå
 • Snabba leveranser till låg kostnad
 • Intra-EU
 • Lättillgängligt
 • Driftsäkra anläggningar
 • Hög teknisk kompetens
 • Bibehållet hantverkskunnande

Med LOKAL kundsupport!

Litcon erbjuder lokal kundsupport vilket för dig som kund innebär en närhet både geografiskt och i tid. Stora fördelar ges i och med gemensamma regler och språk då det inte föreligger några kulturella skillnader. 

 • Närhet både geografiskt och tidsmässigt
 • Gemensamma lagar
 • Språk
 • Delade normer:
  • Affärskultur och etik
  • Kvalitet och service
  • Finansiella regler
Vi bearbetar i Litauen

Kort om Litauen

Med en yta 1,5 gånger så stor som Danmarks eller Nederländernas och ca.3, 5 miljoner invånare, är Litauen det största av de baltiska länderna. Litauen har landgräns till Lettland, Polen, Ryssland och Vitryssland, och en 10 mil lång kust med färjeförbindelse med Danmark, Sverige och Tyskland

Huvudstad och kommersiellt centrum är Vilnius. Fördelaktig geografiskt avstånd, god infrastruktur samt väl utbyggda och underhållna väg- och järnvägsnät förutsätter snabba och säkra leveranser mellan grannländerna. En väl utvecklad hamn i den betydande industristaden Klaipeda underlättar även förbindelser med färjor.

Ta kontakt med oss redan idag så berättar vi mer om våra produktionsfördelar!